De kosten van onze pensioenuitvoering

De kosten voor de uitvoering van jouw pensioen houden wij zo laag mogelijk. Dat doen we voor collega Annemieke en haar zoon Friso (foto) en voor jou. Een pensioenfonds maakt kosten voor voor het goed uitvoeren van de pensioenregeling, het voeren van een betrouwbare administratie en het geven van goede voorlichting over je pensioen. We hebben hier twee grafiekjes voor je van gemaakt.

3 minuten leestijd

In 2021 gaven we 6 miljoen euro uit aan pensioenuitvoeringskosten. Hieronder vallen de kosten die we maken voor het goed uitvoeren van de pensioenregeling, het voeren van een betrouwbare administratie en het geven van goede voorlichting over je pensioen. Dit is een daling van 2,2 miljoen euro ten opzichte van 2020. 

Per deelnemer bedroegen de kosten € 71 (in 2020 was dat nog € 92). We  berekenen dat over alle deelnemers, inclusief gepensioneerden en gewezen deelnemers. Gewezen deelnemers zijn ex-collega's die nog pensioen bij ons hebben staan. Zonder deze ex-werknemers (die dus nog niet met pensioen zijn) bedroegen de kosten per deelnemer € 118 (in 2020 was dat € 168). Dit wordt ook wel de 'kostenvoet' genoemd (op basis van de definitie van de Pensioenfederatie).

In 2021 hebben we € 16,7 miljoen uitgegeven voor vermogensbeheer. Dat is 0,26% van het gemiddeld belegde vermogen in 2021 wat een daling is van 0,04% ten opzichte van vorig jaar. Ook geven we met dit percentage aanzienlijk minder uit als vergelijkbare middelgrote pensioenfondsen. Van de kosten was € 1,5 miljoen bestemd voor onze fiduciair manager, € 9,5 miljoen voor de verschillende onderliggende vermogensbeheerders en € 3,2 aangewend voor de transactiekosten. De resterende kosten hadden betrekking op advies, de bewaarbank en ondersteuning vanuit onze uitvoeringsorganisatie.

Mocht je meer inzicht in onze kosten willen hebben, ga dan naar ons volledige jaarverslag.