Disclaimer

Wij hebben ons best gedaan om correcte, juiste en actuele informatie op deze website te plaatsen en te gebruiken. Desondanks kan het gebeuren dat de informatie niet volledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op deze site. De bij ons bekende gegevens, de door jou aangeleverde aanvullende gegevens en ons pensioenreglement dat je aantreft op onze website www.aholddelhaizepensioen.nl zijn uiteindelijk bepalend.

Alle informatie en al het beeldmateriaal dat je aantreft op deze website is eigendom van Ahold Delhaize Pensioen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming deze informatie en beeldmateriaal openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.