Het financiële jaar van Ahold Delhaize Pensioen

Ahold Delhaize Pensioen belegt de premies die deelnemers en Ahold Delhaize samen betalen. Hoe gaat dat in zijn werk? En, hoe zorgen we ervoor dat er voldoende geld is om de pensioenen uit te betalen? Nu én in de toekomst? Jan-Hein van Kuijeren en Kevin de Heer zijn daar elke dag mee bezig. Zij geven je een kijkje in het huishoudboekje van Ahold Delhaize Pensioen.

5 minuten leestijd

Hoe ziet jullie werk bij het pensioenfonds eruit?

Jan-Hein: ‘Het bestuur van Ahold Delhaize Pensioen stelt het beleggingsbeleid vast. Ik houd me bezig met het voorbereiden van dat beleid en ben nauw betrokken bij de uitvoering.’

Kevin: ‘Ik ben verantwoordelijk voor het monitoren van de financiën. Dat zijn enerzijds de beleggingen en anderzijds de verplichtingen, dus de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitkeren. Die bewegingen zijn dagelijks te zien op een online dashboard. Het bestuur en de beleggingsadviescommissie kunnen daarop meekijken. Ook maken we elk kwartaal een diepgaande analyse voor het bestuur.’

Belegt Ahold Delhaize Pensioen zelf?

Jan-Hein: ‘Het pensioenfonds is een kleine organisatie. Dus het beleggen hebben we uitbesteed. Achmea Investment Management coördineert onze vermogensbeheerders. Daar heb ik nauw contact mee.’

Kevin: ‘En ík houd in de gaten of onze beleggingsportefeuille in balans is. Het bestuur heeft vastgelegd met welk deel van ons vermogen we bijvoorbeeld beleggen in aandelen en met welk deel in obligaties. Is die beleggingsmix nog in balans of moeten we bijsturen?’

Jan-Hein: ‘Soms zijn er grote schommelingen op de financiële markten. Als de aandelen fors stijgen of dalen, verandert de verhouding van de beleggingsmix. Dan moeten we bijsturen door aandelen te verkopen of te kopen.’

Kevin: ‘Jan-Hein doet de voorkant. Hij zorgt dat alles netjes op papier staat en maakt afspraken met de externe partijen die het uitvoeren. Ik houd me vervolgens bezig met de achterkant. Houden de externe partijen zich aan de beleidsafspraken en is bijsturing noodzakelijk?’

‘Profiteren in goede tijden, maar ook slechte tijden doorstaan’

Jan-Hein van Kuijeren

In 2020 groeide het vermogen. Waarom toch geen indexering in 2021?

Kevin: ‘In 2020 was ons belegd vermogen behoorlijk gestegen, maar onze verplichtingen - de pensioenaanspraken van deelnemers en gepensioneerden - waren in dat jaar nog méér gestegen.’

Jan-Hein: ‘Dat komt omdat de rente eind 2020 laag was. We moeten alle toekomstige pensioenuitkeringen omrekenen naar de waarde van vandaag. Dat betekent dat onze verplichtingen stijgen als de rente daalt.’

Kevin: ‘Daardoor hadden we eind 2020 dus een lage beleidsdekkingsgraad. We mogen pas gedeeltelijk indexeren vanaf 110%. Gelukkig was de situatie in 2021 omgekeerd, met dalende verplichtingen en een gestegen vermogen. Daardoor is onze beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden, red.) eind 2021 gestegen naar 114,9%. Daarom kunnen we in 2022 gelukkig wel gedeeltelijk indexeren.’

Wanneer kun je spreken van een gezond rendement?

Jan-Hein: ‘Als we voldoende rendement behalen om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen en te indexeren. Daar streven we naar, want dan is de pensioenopbouw in lijn met de koopkracht. Maar daarbij speelt de rente dus een grote rol.’

Selecteren jullie zelf aandelen?

Jan-Hein: ‘We hebben externe vermogensbeheerders die voor ons beleggen. Zij selecteren de aandelen, volgens onze richtlijnen. We voeren een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, waarbij we rekening houden met milieu, sociale aspecten en hoe bedrijven worden bestuurd.’

Kevin: ‘Achmea Investment Management coördineert de vermogensbeheerders. Onze beleggingen worden geadministreerd door BNP Paribas, die daar dagelijks over rapporteert. Dus enerzijds een partij die uitvoert en anderzijds een partij die controleert. Dat zijn gescheiden functies. Diezelfde scheiding zie je terug in ons werk. Jan-Hein onderhoudt de contacten met Achmea Investment Management en ik met BNP Paribas.’

Weleens dingen gedaan die je achteraf anders zou aanpakken?

Kevin: ‘Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid op basis van verschillende scenario’s. Hoe staan we ervoor als het economisch goed of slecht gaat? Dat zijn berekeningen met als doel om op de lange termijn een zo gezond mogelijk rendement te halen voor onze deelnemers. Maar natuurlijk geldt ook hier dat de werkelijkheid altijd anders is.’

Jan-Hein: ‘Je kunt de toekomst niet voorspellen. Wel proberen we het beleggingsbeleid zo optimaal en robuust mogelijk te maken. Zodat we niet alleen profiteren in goede tijden, maar ook slechte tijden kunnen doorstaan. Je kunt helaas niet kiezen voor een beleggingsbeleid dat in alle omstandigheden perfect werkt.’

Zien jullie de financiële toekomst van het pensioenfonds met vertrouwen tegemoet?

Kevin: ‘Zeker. Ik ben van nature positief ingesteld. Om volledig te kunnen indexeren zullen we nog een stap moeten zetten, maar de dekkingsgraad heeft in 2021 een mooie beweging gemaakt.’

Jan-Hein: ‘Wij zijn een beetje yin en yang. Ik zit meer aan de voorzichtige kant. Maar in 2021 behaalden we mooie rendementen, waardoor we in 2022 voor het eerst weer gedeeltelijk konden indexeren. Dat geeft mij goede hoop.’

Investment manager. Werkt sinds 2000 bij Ahold Delhaize Pensioen. Woont in Amsterdam.

Jan-Hein van Kuijeren (52)

Director Business Services (actuariaat, finance en it). Gestart in 1996 als winkelmedewerker bij Albert Heijn. Werkt sinds zes jaar bij Ahold Delhaize Pensioen. Is getrouwd en heeft drie kinderen.

Kevin de Heer (43)