Samen zorgen voor je gezonde financiële toekomst

‘Een kort zinnetje, maar daar zit alles in’, zegt Renate Pijst, directeur van Ahold Delhaize Pensioen. Ze vertelt hoe het pensioenfonds inhoud geeft aan deze missie.

3 minuten leestijd

In 2021 heeft het bestuur van het pensioenfonds, waarvan Renate deel uitmaakt, een aangescherpte richting voor de toekomst uitgestippeld. Daarbij werd de missie ‘Samen zorgen voor je gezonde financiële toekomst’ vastgesteld. ‘Hiermee geven we richting aan alles wat we doen’, zegt Renate. ‘Om deze richting verder inhoud te geven, hebben wij gezegd dat wij pensioen duidelijk, persoonlijk en gemakkelijk willen maken voor onze deelnemers.’ De manier waarop het pensioenfonds dit vervolgens wil bereiken is vastgelegd in vijf doelstellingen.

Doelstelling 1: Optimale klantbeleving

‘We willen dat deelnemers en gepensioneerden positief verrast zijn over onze serviceverlening en communicatie’, zegt Renate. ‘We willen pensioen duidelijk, persoonlijk en gemakkelijk maken. Daar hebben onze deelnemers behoefte aan. Dat weten we uit gesprekken. We luisteren goed naar hen.’ Deelnemers krijgen bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden op Mijn Ahold Delhaize Pensioen. Op termijn kunnen zij steeds meer pensioenzaken zelf online regelen.

Doelstelling 2: Gezond financieel rendement

Ahold Delhaize Pensioen wil het pensioen van de deelnemers kunnen indexeren door het behalen van een gezond financieel rendement. Waarom staat er niet ‘hoog’ financieel rendement? ‘Dat is een bewuste keuze’, vertelt Renate. ‘Als je alleen maar uit bent op een hoog financieel rendement, moet je veel beleggingsrisico nemen. Als je daarvoor kiest, lopen deelnemers een groter risico dat de pensioenen omlaag moeten in slechte tijden. Het pensioenfonds moet de pensioenen ‘korten’ als de dekkingsgraad onder de 90% komt. Ook de werkgever loopt een risico. Ahold Delhaize moet namelijk een bijstorting doen als de dekkingsgraad lager is dan 104,6%.  

Doelstelling 3: Duurzaam pensioen

De doelstelling ‘Duurzaam pensioen’ zegt iets over ons beleggingsbeleid’, aldus Renate. ‘Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden we belangrijk. Daarbij houden we rekening met de verwachtingen van onze deelnemers en van Ahold Delhaize. Maar het woord ‘duurzaam’ zegt ook iets over de bedrijfsvoering van het pensioenfonds. ‘Het betekent bijvoorbeeld dat we minder papier gebruiken en dat we alleen reizen als het nodig is. Daarnaast hebben wij oog voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. ’

‘Wij maken pensioen duidelijk, persoonlijk en gemakkelijk’

Renate Pijst, directeur

Doelstelling 4: Correcte en efficiënte uitvoering

Dit betekent dat Ahold Delhaize Pensioen de continuïteit en de kwaliteit van de uitvoering waarborgt, waarbij processen efficiënt, flexibel en digitaal worden uitgevoerd. ‘Deelnemers en gepensioneerden moeten erop kunnen vertrouwen dat onze administratie perfect in orde is’, zegt Renate. ‘Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Daar zit een hele wereld achter. Het mag natuurlijk niet gebeuren dat we een verkeerd pensioenbedrag uitkeren.’

Doelstelling 5: Samenwerken in een motiverende en slagvaardige omgeving

De vijfde doelstelling - ‘Samenwerken in een motiverende en slagvaardige omgeving’ - is een interne doelstelling. Renate: ‘Die gaat over de manier waarop wij werken. ‘Het pensioenfonds is een kleine organisatie, dus we kunnen niet op alle terreinen experts hebben. Daarom werken we nauw samen met grotere partijen die over specifieke kennis beschikken. Achmea Pensioenservices, die onder andere onze pensioenadministratie uitvoert, is daar een voorbeeld van. En natuurlijk werken we ook nauw samen met Ahold Delhaize.’ Slagvaardigheid is belangrijk omdat het pensioenfonds flexibel wil kunnen inspringen op veranderingen.

Jaar met twee gezichten

Wij willen de deelnemers graag laten zien hoe wij hebben gepresteerd op het gebied van de vijf strategische doelstellingen. ‘Daarom hebben we het jaarverslag 2021 van het pensioenfonds ook opgebouwd volgens deze vijf strategische doelstellingen’, aldus Renate. Hoe kijkt zij terug op 2021? ‘Voor mij persoonlijk was het een jaar met twee gezichten. De organisatie werd kleiner, omdat we een deel van onze taken per 1 januari 2022 laten uitvoeren door Achmea Pensioenservices. Daarom moesten we afscheid nemen van collega’s en tegelijkertijd onze nieuwe organisatie opbouwen. Dat was hectisch. Daar kwam corona nog eens bij, waardoor we elkaar als collega’s nauwelijks zagen.’ Tegelijkertijd was 2021 voor de deelnemers een goed financieel jaar. ‘We behaalden een mooi rendement, waardoor we met ingang van 2022 voor het eerst in jaren weer gedeeltelijk konden indexeren.’

Directeur Ahold Delhaize Pensioen. Werkzaam bij Ahold Delhaize Pensioen sinds 2010, eerst als manager pensioenzaken en sinds 2017 als directeur. Opleiding: wiskunde en informatica. Woont samen met haar partner in Lelystad.

Renate Pijst (53)